Lluís Almerich i Sellarès

Sobre l'autor

Barcelona, 1882, 1952

Va escriure amb el pseudònim Clovis Eimeric

Tots els autors