Josep Maria Arnavat i Vilaró

Sobre l'autor

Reus, 1917 - Reus, 1977

Tots els autors