Jordi Agràs i Estalella

Sobre l'autor

Reus, 1964

Tots els autors