Helena Alvarado i Esteve

Sobre l'autor

Lleida, 1947

Tots els autors