Oda nova a Barcelona (fragment)

Autor: Joan Maragall i Gorina
Obra: Poesia completa (Edició i estudi de Valentí Soler) , 2005

Oda nova a Barcelona (fragment)

—Com més terra i més mar, i més pobles obiro,
a mesura d'amor el meu pit s'engrandeix,
i me sento una força que abans no tenia,
i sóc tan tota una altra que fins jo em desconec.

—Corre enllà, corre enllà, corre enllà, Barcelona,
que ja et cal ésser una altra per ésser la que deus;
perquè ets alta i airosa i fas molta planta,
però bé et falta encara molt més del que tens.