Josep Oliveras Altrachs

Sobre l'autor

Escala, 1951

Va escriure amb el pseudònim Josep Tero

Tots els autors