Personalment puc aportar uns detalls inèdits...


Obra:Homenots. Primera Sèrie (p. 120-121)
Indret:Can Batlle
Municipi:Palafolls
Comarca:Maresme

testing image

Personalment puc aportar uns detalls inèdits — em sembla — sobre la branca materna de l'escriptor, és a dir, la branca que prové de la Gavarra, exactament de Montnegre. Aquests detalls tenen la seva importància perquè dibuixen la figura de l'escriptor com el que fou en realitat: vull dir com un considerable propietari rural. El patrimoni que posseí Joaquim Ruyra, l'heretà de la seva branca materna i consistí bàsicament en la propietat de Montnegre (unes sis-centes vessanes de suredes repartides en dos masos existents: la Casa Gran i el Mas Sàbat, a part de dos masos debolits, les ruïnes d'un dels quals s'anomenen encara el Mas Cremat) i els dos masos que posseí a sota el castell de Palafolls, que són dues bones propietats. Pos­seí, a més a més, una horta a Blanes i unes peces a Hostalric, però aquestes terres li degueren provenir de la branca paterna del seu llinatge. Ruyra fou la conjunció de gent de la Gavarra i de gent de la Ma­rina (la seva literatura explica prodigiosament aques­ta conjunció). Aquest enllaç es produí a conseqüència d'un fet molt dramàtic.[...]

 

El besavi del senyor Ruyra morí sense descendència masculina, de manera que el patrimoni passà a la pubilla de la casa, encara soltera en el moment de l'assassinat. Ara, a aquesta senyoreta, la mort del seu pare li produí una tal por, un pànic tan extraordinari, que decidí abandonar les masies de la Gavarra i traslladar-se a la Marina, als masos de Palafolls, terra de més seguretat. (No hi ha cap vella família del país que no pugui afegir un fet d'aquest ordre al dossier de l'enquesta suggerida per mi, des de fa tants anys, sobre «Catalunya, país sense autoritat).)

Desplaçada a les terres de Palafolls, aquesta pubi­lla Creus es casà amb un Ruyra de Blanes, i d'aquesta manera s'ajuntaren els dos patrimonis — que en definitiva foren els que l'escriptor administrà. D'aquest enllaç nasqué el pare del senyor Ruyra, un se­nyor que tingué la carrera d'advocat, que exercí a Blanes i a la ciutat de Girona — exactament en un pis del número 7 del carrer de Ciutadans.