Ai, que n'ets de ben plantada...


Autor:Gaziel

testing image

Ai, que n'ets de ben plantada,

amorosa com un niu,

tan dolça i tan encalmada,

entre la boscúria alada

i el sorral com un caliu:

ai! ciutat de Sant Feliu,

arran de la mar salada!