Ell passava, capblanc...


Municipi:Aleixar
Comarca:Baix Camp

Domènec Segimon, sogre de Marià Manent, que el considerava un paradís, el convertí en el centre d'operacions de la seva feina i hi passava gairebé mig any. Amb el temps, el mas ha sofert diferents ampliacions. El plataner que és a tocar de la façana fou plantat per l'avi Pere. Aquí pot ser un bon punt per llegir un poema de La ciutat del Temps que li fou dedicat.

testing image

Ell passava, capblanc...
Ell passava, capblanc, com si parlés
amb els arbres. A terra, la vidalba
feia fines congestes, o floria una malva.
Ell mirava les branques dels seus avellaners.


Ara no hi és. Té son i no es desperta,
lluny de l'olivereda i dels costers.
Maduraran els fruits, la casa serà oberta,
i quan el vent murmuri, sempre més
sentiré aquell pas lent a la sorra deserta.