La vila està dividida en dues...


Municipi:Camprodon
Comarca:Ripollès

testing image

La vila està dividida en dues, Vila de Dalt i Vila de Baix, pel Ritort que s'uneix al Ter gairebé al peu mateix del pont que separa ambdues parts de població; la qual afecta la forma d'una Y, qual àngul d'intersecció és el del pont del Ritor. La Vila de Baix està travessada de baix a dalt per un carrer que comença a la carretera de Sant Joan a l'extrem de la vila, s'interromp en la plaça Major i torna a seguir fins al citat pont passant per sota el típic arc de Sant Roc. Té dues places; la Major, a on hi ha la Casa de la Vila, i la del Carme, ombrejada d'arbres, centre del barri de son nom situada en l'extrem més inferior. Té algun carreró molt típic, com el de La Fia.

El carrer principal de la Vila de Dalt és el de València que corre des de la bo­nica i ben arbrada plaça del Prat al Planet o plaça de Santa Maria, en la que hi han també plantats arbres. Els darreres d'una banda d'aquest carrer donen al Ritort Altres carrers hi han, ademés, que van als afores, com el carrer Nou i el de Cantallops que sur­ten a la vall superior del Ter i el de Freixanet que va des de la plaça de Santa Maria a la vall del Ritort. A més de les quatre places citades, totes elles de bon aspecte i dimensions, n'hi ha encara una altra, la placeta dels Basters, que, si bé petita, és important per sa situació central en l'encreuament del carrer de València amb el de Cantallops i amb el que ve de la Vila de Baix. En ella s'hi acoblen en els dies de mercat els pagesos de la comarca i marxants de distins indrets per a resoldre tractes i lligar els llurs afers. És d'un efecte molt pintoresc i d'un bell colorit de la terra el cop de vista que presenten en els ex­pressats dies aquesta placeta, el carrer de València i el Prat, ressaltant encara entre la munió dels caps, donant animació al quadro, la galana barretina vermella.