En traspassar el Portal de Sant Cristòfol...


Obra:Girona, un llibre de records (p. 109-110)
Municipi:Girona
Comarca:Gironès

testing image

En traspassar el Portal de Sant Cristòfol, una alenada de vent fort i pur ens tocava la cara. Una glopada de terra i d'herbes fortes —argelaga, farigola, romaní— ens desplaçava, de la pituïtària, l'oloreta humida del resclosit ciutadà. La visió d'un horitzó ample ens inflava el pit i ens incitava a marxar.

El camí de les Pedreres segueix les sinuositats de la muralla. Al fons del pendís, es veia el còrrec encaixonat del Galligants i a la banda oposada la muntanya de Montjuïc amb les runes de la fortificació militar. Al fons, a l'esquerra, es veia l'església de Sant Pere, amb el campanaret romànic, torrat i taujà, un alt xifrer cònic al costat sobre el fons de l'aigua i de les frondes del Ter. El conjunt semblava una composició d'un primitiu.