El casament va ser el primer que es va celebrar...


Indret:Església

I encara recreant els ambients de plena postguerra la narració del casament de la Lola i el Pau Benavent pot ser llegida davant l'església, escenari de la destrucció del campanar.

testing image

El casament va ser el primer que es va celebrar a l'església de Vinyes després que la població s'havia lliurat al saqueig i no havia deixat ni rastre del magatzem d'abastos. Mossèn Pere havia tornat una setmana després de l'amagatall i s'havia posat les mans al cap de comprovar com es trinxen les coses quan passen a les mans de tothom. Unes quantes misses de campanya a la Plaça Gran i una colla de rosaris a trenc d'alba van fer veure al poble que no hi ha com un bon aixopluc per al recolliment religiós i aviat s'enllestí la reconstrucció del temple, tret del campanar, que havia estat enrunat a començaments de la guerra per aquells que en volien arrencar la creu i van estirar massa fort. Les campanes havien rodolat per la plaça amb un terrabastall que ja va valer per tots els bombardeigs que no va conèixer el poble. Don Llorenç, que, pobra noia, també volia acontentar la jove, va moure les seves influències perquè no faltessin campanes, però no va aconseguir cap més solució que un estol d'escolans que cascavellejaren a l'entrada dels nuvis.