I per això començ al fet del dit senyor rei En Jacme...


Obra:Crònica I (p. 23)
Municipi:Peralada
Comarca:Alt Empordà

testing image

I per això començ al fet del dit senyor rei En Jacme [el Conqueridor] com jo el vaig veure, i senyaladament lo viu que jo era fadrí. I el dit senyor rei anà a la dita vila de Peralada, on jo nasquí, i posà en l'alberg de mon pare, En Joan Muntaner, qui era dels majors albergs d'aquell lloc i era al cap de la plaça.