L'iglesieta de Masarac se troba a un quartet del poble...


Obra:L'hereu Noradell (p. 32)
Comarca:Osona

testing image

L'iglesieta de Masarac se troba a un quartet del poble, no lluny de la riera, prop del molí Noradell. És d'estil romànic del sigle XI. Sa portalada crida l'atenció de l'arqueòleg per sa elegància i riquesa de detalls.

És l'antiga iglésia del priorat benedictí depenent del monestir de Sant Pere de Roda. Son claustre és del tot enderrocat, res se coneix. Los vells edificis del petit convent, abans habitats pels monjos benedictins, serveixen avui d'alberg a alguns pagesos de Masarac, com també al senyor rector, mossèn Esteve, que hi té la rectoria.

La iglésia és d'una sola nau, tota de pedra picada. Lo seu interior no ofereix res de particular; sols un retaule d'època més recent, dividit amb quadrets pintats a l'oli, que representen la vida d'un sant; tenen prou mèrit.

La iglesieta ha sigut rebatuda a l'exterior i pintada de groc i blanc a l'interior; és un edifici degut a algun rector amic de virolaines, com tants n'hi ha encara desgraciadament en nostres pobles muntanyesos, que fan més mal a nostres antics monuments que la mà destructora de la vellura.