El cert és que a l'Empordà aparegué...


Obra:El meu país (p. 192-194)
Municipi:Figueres
Comarca:Alt Empordà

testing image

El cert és que a l'Empordà aparegué el primer republicà democràtic de la península: Abdó Terrades. Aparegué també el senyor Monturiol, que crea el primer fenomen científic de repercussió popular a Espanya —l'Ictíneo— i que escriví un llibre titulat «El arte de navegar por debajo del agua». [...]

Terrades visqué en la seva joventut a Barcelona i estigué en contacte amb els medis obrers de mitjan segle passat, que produïren una gran commoció inseparable de les primeres, serioses manifestacions de l'industrialisme. L'adopció d'una posició republicana —la primera d'Espanya i de gran novetat a tot el país — es tenyí en la persona de Terrades d'allò que se solia anomenar la inquietud social i la realitat popular i històrica del país, o sigui dels primers anhels de la Renaixença. Després, Terrades, convertit en una fitxa policíaca, visqué llargues temporades a França i passà moltes vegades, en el doble sentit, la frontera. Durant una gran part del regnat d'Isabel II, el fenomen polític peninsular més gros i que donà més esperances als anticonvencionals i iconoclastes, fou el general Joan Prim i Prats. Que el grup polític d'oposició creat per Terrades a l'Empordà estigué en relació amb el general Prim i amb les set o vuit temptatives que aquest home realitzà per apoderar-se del Govern no té ni el més petit dubte. En el principi de l'etapa revolucionària, quan Prim veia encara les coses de color de rosa, tots aquests elements s'entengueren molt bé a pesar de les enormes diferències, sobretot les diferències de Terrades, republicà incorruptible, i de l'oportunisme de Prim, que, en la qüestió de les formes de govern futures, fou una carta tapada permanent.