Motí contra els jurats de València...


Municipi:València
Comarca:València

testing image

Motí contra els jurats de València / Dimarts a 17 de maig 1605, segon dia de les lletanies, anant la processó com acostumava i estant en lo monestir de la Mercè, enviaren a dir los jurats, que estaven aguardant en la Llonja Nova, als canonges que abreujassen la processó per coses que convenia a la ciutat, així que no passaren per lo monestir de Magdalenes ni anaren a Sant Joan del Mercat com acostumaven, sinó dret de la Mercè a la Llonja a on estaven dits jurats. I allí hi hagué gran rumor que els xics volien apedregar i apedregaren i els llançaren molts draps bruts als jurats perquè hi havia falta de pa que no se'n trobava, i que hi havia persones que commovien als xics que ho feren. I se'n rebé gran informació en la Real Audiència sobre aquest fet en poder del doctor Guardiola.