E passaren a Evissa...


Obra:Llibre dels Fets (p. 157)
Municipi:Eivissa
Comarca:Eivissa

testing image

126

E passaren a Evissa, e preseren terra menys de negun contrast que no els faeren los de l'illa. E vengueren ab los cavalls armats, e ab les naus, e ab los llenys al port d'Eivissa, e aquí fermaren ses albergades, e combateren-la. E quan hagueren los genys parats, lo fenèvol e el trabuquet tiraren al castell e a la vila, e havia-hi tres murs un sobre altre; e el fenèvol que no tirava tant, tirava a la vila, e el trabuquet al castell. E quan viren que el mur se trencava de la vila per lo fenèvol que hi tirava, començaren de cavar; e quan los de la host viren que hora era del combatre, assajaren-los primerament de batalles menudes; e quan viren que hora era que els combatessin, armà's tota la host, e prengueren tota la una cerca del mur de la vila. E quan viren los sarraïns que aquella havien perduda esbafaren-se, e parlaren pleit que es retrien. E Joan Xicó, qui era de Lleida, fo lo primer hom qui entrà en la cerca del mur de la vila. E així hagueren en esta manera la vila e el castell, si que el trabuquet no hi tirà deu pedres. E pus que Eivissa fo presa, moltes vegades hi vengueren galees de sarraïns, e, la mercè de Déu, preseren-hi totavia major mal que no hi pogueren fer.