Ruïnes de Sant Llorenç de Sous


Obra:Cloquers i merlets (p. 19)
Municipi:Albanyà
Comarca:Alt Empordà

testing image

Ruïnes de Sant Llorenç de Sous

 

Vers l'ermita del Mont, bo i fent camí,

dia d'estiu que el sol és flama encesa,

de Sant Llorenç de Sous veig amb tristesa

esfondrat el romànic monestir.

 

Em plora el cor i lassa exclamo així:

I doncs, on és l'antiga esplendidesa,

fervor, també ajuda i gran bonesa

que prodigà el cenobi en temps d'ahir?

 

Lloc sacrosant: Qui sap si encar recordes

quan pel "Roser" cantaven els pabordes

els goigs al Sant, donant a tots pomells...

 

Per sempre has emmudit, noble clausura;

tempesta i llamps t'abaten sens mesura

però els efluvis teus són grans i bells.