Al Crist d'Igualada


Municipi:Igualada
Comarca:Anoia

La basílica de Santa Maria pertany a l'estil renaixentista català, el qual, als segles XVI i XVII, va succeir el gòtic tot introduint dins la nostra arquitectura elements classicistes. Hi ha una sola nau amb sis petites capelles per banda i, entre els molts elements artístics que s’hi poden conservar, s'ha de destacar el Sant Crist, el qual, d'ençà de l'any 1590, en què es produí el miracle segons el qual aquesta efígie va suar sang al llarg del Divendres Sant, ha tingut un important paper en les celebracions religioses i populars de la vila. Davant la portalada de la basílica, després d'haver visitat el Sant Crist, podrem llegir els següents textos en què diversos autors en donen la seva visió i donen constància, també, de la significació que té per a Igualada. Cal esmentar que, si el lector sent interès per llegir altres textos d'autors que han cantat el Crist, Antoni Dalmau i Jover va recollir una Corona poètica en la qual apareixen 55 composicions que li foren dedicades. També davant la basílica podem llegir un text del Baró de Maldà (Barcelona, 1974 – Barcelona, 1818) en què a part d'elaborar una succinta descripció de la basílica i del Crist, també permet al lector de fer-se una idea del rostre i el caràcter de la ciutat en el segle XVII, un moment en què, tal com es pot palesar en l'últim paràgraf, Igualada ja ha començat a tenir un important paper dins el context socioeconòmic de la comarca.
testing image
Veu de Teresa Julio:http://canal.uvic.cat/uploads/audio/U0PsO3rBScHjNyNIxVg3.mp3

Al Crist d'Igualada

Seràs

Suor, per ta faç, de bavalles d'anys...
Sang despintada que se't mor al pit...
Rodant pel roser del teu cos ferit,
un verí sinistre amb grisos i danys...
Mes, per sobre atzars i oprobis estranys,
per sobre d'hores que allarguen el dit
amb ungla fatal pel que el cel ha escrit,
per sobre de queixes, d'urcs o d'enganys,
hi haurà, magistral, la mà immaculada
que et fa reflorir, Sant Crist d'Igualada
vencent les tempestes, glavis i fúries;
i, com prodigi de flor perfumada,
seràs qui perdura, eterna rosada,
des d'un fons rònec de velles centúries.