Carrer de Socies, n° 5.


Obra:De com era infant (p. 63)
Comarca:Mallorca

testing image

Carrer de Socies, n° 5. Aquesta és la llar nostra. Allà on vaig néixer, al mateix carrer n° 1, els meus pares hi estaven de llogaters. Al carrer només hi ha vuit cases. Per sobre les tàpies d'un corral que té l'entrada al carrer del Sol que fa creu amb el de Socies, s'hi dreça un fasser on jo hi he anat a collir dàtils. Ca nostra té la façana relativament nova. Dos aiguavessos. El primer més estret que el segon; a la dreta com entram, la portassa on, per les parets, hi ha inscripcions i burots de quan vivia a ca nostra. Una de les coses que hi ha és la fórmula de treure la llargària d'una circumferència o, almenys, allò que, en Geometria, entenen per la lletra «pi». Damunt la portassa, una cambra, on s'hi puja per una escala despullada d'arrambador. A la paret així mateix hi ha un llistó per aferrar-s'hi. En aquesta cambra que té una finestra que mira al carrer i on hi ha els únics vidres que existeixen a ca nostra, hi passí llargues hores llegint, escriguent, o, simplement, estant reclòs i truiant amb les meves estampes, els meus llibrets de rondalles, les meves bolles, etc. Això al primer aiguavés.