A la Cala trobàrem unes vinyes...


Obra:Del foc i la cendra (p. 77-78)
Municipi:Felanitx
Comarca:Mallorca

testing image

A la Cala trobàrem unes vinyes

que deuen veremar els mariners

amb el llebeig fent niu dins els cabells

i les ones rialles entre els dits.

Els mariners que tenen nom de pi

passegen dins les barques dones d'aigua

i hortolanes de mar sense molins.

Corals i collarets al volantí

i un tret «carabinero» a cada gaita,

entre glopades d'arena i de sang

mengen raïms els mariners perduts.

Quan plou, allà deu córrer un fontinyol

que travessa la terra i fa ferida,

així són el raïms color de foc

i les mores negregen sa mirada.

Quan als penyals la mar sala la murta,

dins el raïm el sucre s'extasia

i fa cristalls de venes i de llavis

poc a poquet fruitant arrodonit.

Les cabres de puntetes pengen pàmpols

amb els ulls astorats plens de gavines

i qualque formigueta ben feinera,

que du pallús amb sal dins del sen niu,

troba una mel dels grans dies de festa.

L'ombra del Paradís, la vinya verda,

la Cala, quietud i hermosura.

La mar tan blava feta esgarrifança.

 

A la Cala trobàrem unes vinyes

que penjaven tan lliures i desfetes,

tan hermoses de verdes recordances

que se'ns fruità la veu sota la set,

com si ens besàs llavors l'enamorat

regalimant l'amor frescors de parra.