Per la Lola (fragment)


Indret:La Figuera
Municipi:Aiguafreda

testing image

Per la Lola (fragment)

IX

De tant temps que no et sentia,
veu, veueta del Montseny,
gairebé no et coneixia.
Mes aixís que et sento dir
d'aquests plans i soledat,
la memòria m'ha tornat
d'aquell dia tan bonic,
quan me'n vaig anar amb l'amic
Pijoan costes avall
i tu et vares quedar dreta
—te'n recordes?— en un pla
prop d'una casa molt vella.
L'Arciset també era allà.
Quina tarda que era aquella!
Pro me'n vaig haver d'anar.
Jo aquí baix i tu aquí dalt,
cadascú ha anat fent sa vida.
La teva és la que més val.
Veus més cel i tens més sol
i vius més a poc a poc,
tens cada fruita a son temps
i cada cosa a son lloc.
Aquí tot va per extrems,
tot... o massa, o massa poc.