Els cementiris humils


Obra:Poesies completes (p. 133)
Municipi:Campanet
Comarca:Mallorca

testing image

Els cementiris humils

 

Ai els pobres fossars i els rònecs cementiris

de les viles humils, dels pobles sense nom,

que, allà en les soledats voltades de deliris,

des dels trens fugitius ha contemplat tothom!

 

Ai els pobres fossars, que, sense flors ni ciris,

nedant en la quietud ens reconten quelcom

d'unes vides de pau, sens glòries ni martiris,

en un lloc no sé quin d'uns homes no sé com!

 

Ai els pobres fossars de les nits de novembre

en què par que la Mort ses collites remembra,

pobres camps d'asfòdels i pluges hivernals!

 

Al cor de les ciutats vostre dol m'acompanya,

i dins els coliseus, on tot de joia es banya,

sent revenir, furients, vostres terrors vesprals.