El moliner


Obra:Poesies completes (p. 45-47)
Municipi:Campanet
Comarca:Mallorca

testing image

El moliner

 

Moliner que cada dia,

quan el sol ens ha deixat

aquest cel de pagesia

contemples com astorat,

¿no sents la malincolia

d'un altre jorn acabat?

 

De la torre mal sortada

jo et veig en l'alt finestró

quan comença la vesprada,

morint la dolça claror;

jo et veig, la vista escampada

per la llunyana foscor.

 

Cel d'eternes meravelles,

nits de lluna i ventolí;

la dansa de les estrelles

per la volta sense fi,

i el belar de les ovelles

pels rostolls on canta el gri...

 

tot ho sents. Ton cor endola

el crit llunyà del mussol,

el gemec de la corriola,

la tonada del flabiol;

tu sents de la nit que vola

mil cantories de dol.

 

Se plany en les fontanelles

el granot eixordador;

tarongers de tanques belles

envien perfums d'amor;

quan s'amaguen les Cabrelles

surt l'estrella del Pastor.

 

Lluny, per hostals i alqueries,

canta el gall dematiner;

sona per les travessies

la cançó del traginer

amb les tres avemaries

del mal despert campaner...

 

Oh vida! ¡Oh sort delitosa

la que Déu te va donar!

Una madona amorosa

i vent que te guanya el pa.

L'existència és més hermosa

sens tenir avui ni demà.

 

Ai! A tu no t'emmetzina

l'ambició que a tants ens perd.

Goja d'eixa pau divina

contemplant el cel obert.

Qui a les ciutats s'encamina

troba, sovint, el desert.