Prop dels vuit anys me posaren a escola...


Municipi:Palma
Comarca:Mallorca

testing image

Prop dels vuit anys me posaren a escola amb el senyó Ramon, davant sa Font de na Xona, que venia a ser un distribuïdor d'aigües, baix una arcada, amb un Sant Antoni pintat a tela; font de veïnatge, a mitjan carrer d'en Feliu, de més senzilla forma que la del Sant Sepulcre, en el carrer de la Concepció, que encara se conserva. Aquesta era veïnada de l'esglesieta del mateix nom, abans mesquita (Amb aquesta font hi relacionam, imaginalment, la pila de forma interior cònica, i prismàtica cúbica en el seu interior, que fou trobada al cap d'amunt del mateix carrer, i que recollírem i dipositàrem en el Museu Arqueològic Lul·lià). Record haver-hi vist arcades de punta d'ametla i, al seu enfront, un finestró arabescat amb gelosia de pedra. Dins aquella estància s'hi venerava el Sant-Crist que se conserva en la parròquia de Sant Jaume, figureta abisantinada que degué arribar a Mallorca amb els consquistadors. I, per cert: la Font del Sepulcre, cos arquitectònic octogonal, voltat, cobert amb una piràmide de pedra definida en creu, les cares exteriors del qual, a modo de capelletes, decoraven uns retaules (entre altres, un Sant Cristòfol, atribuït a en Mesquida, que és ara a la Sala, pogué ser al principi un Baptisteri adjunt a aquella mesquita cristianitzada?... Com a distribuïdor d'aigües d'aquella part de la ciutat, ens sembla una construcció massa religiosament caracteritzada.