Cobles a la divisió del Regne de Mallorca (Fragments)


Obra:Ideari d'Anselm Turmeda (p. 17-18 i 20)
Municipi:Palma
Comarca:Mallorca

testing image

Cobles a la divisió del Regne de Mallorca (Fragments)

 

Molt espès i molt sovent

per plorar los ulls se torca:

—Qui sots vós, dona plasent,

a qui el cor se desconhorta?

— Vei enveja qui aporta

mos fills a perdició.

si volets saber qui só:

Som la illa de Mallorca.

 

Senyora per bona ment

vostres precs obeiria

si venir segurament

del vostre poble podia.

L'anar molt lleu me seria

mes fa'm por que, al tornar,

ells no es volguessin pagar

de mi, si res los devia. [...]

 

Així me'n pren com al gall

qui per por de l'hom s'estriga,

despuis que, aprés lo vall

a la Porta Plegadissa,

al costat d'una bardissa

viu mon companyó cremar;

un altre en viu socarrar

dins aquell any en Eivissa.