Les cases senyorials


Obra:Poesies completes (p. 186-189)
Municipi:Palma
Comarca:Mallorca

testing image

Les cases senyorials

 

Entrades famoses

entrades gegants,

totes harmonioses,

totes ressonants,

totes habitades d'ecos vigilants;

 

arcades i voltes de l'antiga casa

plenes de foscor,

plenes d'emoció,

posades en guisa de decoració

per una comèdia de capa i espassa;

 

vistosa cisterna

de ferre florit;

polsosa llanterna,

pinya multifòlia

de ferre bogit,

com una lluerna

dins una magnòlia

brillant en la nit,

que d'unes virreines i unes mariscales

vegeren les gales

dos segles abans,

venint a la festa, tornant de la rua,

saltant de l'esvelta cadira de mans;

 

llarga columnata,

bella escalinata,

gentils galeries

del renaixement,

gràcils teories

d'amors i poncelles;

passamaneries,

calat transparent

de branques i fulles i flors i rodelles;

patis de misteri plens d'amagatalls,

ombres que recorden vespres de difunts,

argolles dispostes per fermar cavalls

i reixes que parlen d'unes fellonies

i unes banderies,

i de Canamunts

i de Canavalls;


 

porta esculturada,

porta blasonada

de l'estudi antic,

que ara et veig tancada

per fat enimic;

que fores refugi d'uns velles humanistes,

i d'uns vells juristes,

i d'uns vells teòlegs i enciclopedistes;

 

palaus mallorquins,

imponents i grans,

quasi venecians,

quasi florentins

i entre llevantins

i calderonians...

 

Ja us veia, fervent,

en la minyonia,

sentint vagament

la vostra elegia!

Ara, us cantaria

una lletania

d'enamorament:

 

per vostres passades Beatrius i Onisses,

per les ignorades

flors esfulladisses

dels vostres jardins,

mortes de fa estona;

per les balconades

totes perfumades

jo no sé de quins

torbadors i tràgics perfums de Verona,

per les balustrades

totes ennoblides,

totes amarades

de rous i serena,

d'aures exquisidesa,

de veus aflautades

i de lluna plena,

per l'hora radiant

de Julieta pura,

pel cor bategant

i el cel que fulgura;

per les grans parpelles

de passió mig closes;

pel cantar d'aloses

i les albes clares i les nits d'estrelles

i el florir de roses!