Diuen que aquesta ciutat és el centre geogràfic...


Municipi:Inca
Comarca:Mallorca

testing image

Diuen que aquesta ciutat és el centre geogràfic, és el centre precís de l'illa de Mallorca, així com Jerusalem diuen que és la pupil·la del món. Té una situació envejable i envejada. De grat o per força, les viles veïnes han d'anar-hi per tota quanta cosa s'és menester. El seu mercat setmanal regula els preus de tota aquella rodalia; i les seves fires són esperades amb ànsia, com uns jubileus anyals.

Veureu, doncs, que el meu pare, si jo havia feta bondat, em prometia de dur-me a les fires. I un any m'hi va dur.

Els carrers bullien de gent i eren tots embossats de carros; els cellers brunzien de xerradissa; tothom cridava; gesticulava tothom; un pagès s'emportava, a empentes, un porc gras, grunyidor, que no volia caminar, i a cada pas s'ajeia; un muntanyenc descarregava portadores plenes d'olives per a salar; una dona mercadejava pollastrells de figueral, camallargs com sebel·lins, i corredors i magres; una altra venia fogasses de formatge tendre; la de més ací mesurava olives negres a tant l'almud; la de més enllà, tenia grans coves coronats de murta, plens a vessar de grosses codonyes daurades, la nostra fruita clàssica, de la qual diu Plutarc que en menjaven les novies de Lacedemònia, el dia del casament, per tenir flairós l'alè i per concebre fills rossos.

Però els meus ulls de minyó llépol se n'anaven darrera les castanyes. Les castanyes són exòtiques allà. Castanyes tendres i lletoses, com us menjava amb la vista! Com us mastegava llargament per sentir dins la boca la morosa frescor làctea, o castanae molles!, que ja m'agradàveu abans que Virgili m'ensenyàs d'estimar-vos!