La font està situada a cinc minuts escassos de la vila...


Municipi:Camprodon
Comarca:Ripollès

testing image

La font està situada a cinc minuts escassos de la vila, en el faldar del Bac de Sant Antoni; l'aigua és molt fresca, abundosa i rica en qualitat, tenint fama ben adqui­rida d'ésser apropiada per a l'alivi de les dispèpsies, afavorint les digestions i estimulant l'apetit. Són molts els estiuejants que van a beure'n abans de les hores de menjar. Està ben arreglada, amb bons pedrissos i amb una gran taula rodona de pedra. Té una plaça quadrada formada a son enfront, tapissada d'herba i ben ombrejada, havent-s'hi plantat nous arbres darrerament per a hermosejar-la més. Damunt de la font, en la rosta vessant, hi ha un bosquet de pins jovençans. Son panorama és molt agradable sobre la vall del Ter, des de les Rocasses a la vila, i sobre les muntanyes de Cavallera, de Feitús, de Tragura i del Catllar.