Feliç el just que sap oficis nous


Municipi:Sitges
Comarca:Garraf

Situada en un angle de la plaça Cap de la Vila i construïda per Bartomeu Carbonell, de gran visibilitat, és un dels edificis més emblemàtics de Sitges, construït entre 1913-1915. L'element més característic és la seva torre, on hi ha el rellotge, realitzada amb ceràmica en trencadís, sobre un original basament de cobertes piramidals en forma d'estrella. Cal destacar també la forma de les obertures, la tribuna de fusta amb vidres de colors i la particular barana del primer pis. Aquí va viure Josep Carbonell i Gener, a qui J. V. Foix (Sarrià, 1893-Barcelona, 1987) dedicà el poema que proposem per a ser llegit en aquest lloc. Carbonell creà diverses publicacions lligades amb l'avantguarda: Terramar, Monitor i L'Amic de les Arts en les quals col·laborà Foix. Un fragment de dietari de Pere Gimferrer evoca aquells anys brillants de la cultura sitgetana.
testing image
Veu de Pere Quer:http://canal.uvic.cat/uploads/audio/IW3XQxRPbN4y2s1vCanE.mp3

Feliç el just que sap oficis nous

A Josep Carbonell i Gener

Feliç avui qui gaudeix dels alous
Amb trenta focs, i bat amb propis trills;
El llaurador que rastreja els seus bous
I el feu pairal amb rialles dels fills.

Feliç la selva espessa de renous
I el mas fornit de forments i de mills;
feliç el just que sap oficis nous
I, vigorós, fa justa entre perills.

Feliç també el pilot de mirar dur,
Mestre dels cels, per a qui el món és u,
Tot delejant de conquerir els estels.

Feliç qui amb fills, alous i bous sap dur
Més alt que tots el penó dels seus zels
I en verb natiu ajusta un rim segur.