Impressió de les Llagues de Sant Francesc


Obra:Poesia, 1 (p. 954)
Municipi:Barcelona
Comarca:Barcelonès

testing image

Dia 17 [setembre]
Impressió de les Llagues de Sant Francesc

In foraminibus petrae.
En los forats de la pedra.
Ct.2, 14

A sor Eulària Anzizu
—Oh coloma sense fel,
coloma d'aletes blanques,
que et plavies al matí
vora el torrent de les aigües,
com te'n voles tan dejorn
a les celdes solitàries?
Que voldries fer-hi niu
com les tórtores boscanes,
in foraminibus petrae
de la pedra de Pedralbes?
—Les clivelles on niu faig
de Sant Francesc són les Llagues,
roses que el pobre d'Assís
al bon Jesús ha robades.—