testing image

Rosella

¡Què bonica és la rosella
tan vermella!
és l'estimada del blat.

Jo com ella prou voldria
ser l'aimia de Jesús Sagramentat.

Vós, Mareta, si volíau
li diríau
que a sols Ell vull estimar.