Multes a assistents a l'assemblea d'estudiants lliures...


Municipi:Barcelona
Comarca:Barcelonès

testing image

ALS ESTUDIANTS, INTEL·LECTUALS
I ARTISTES ASSETJATS PER LA
POLICIA EL 9 DE MARÇ DE 1966


IV
MULTES A ASSISTENTS A L'ASSEMBLEA 
D'ESTUDIANTS LLIURES AL CONVENT DELS 
CAPUTXINS

Agustín García Calvo, 200.000 pesetas
Carlos Barral Agesta, 200.000 pesetas
Antonio Tapies Puig, 200.000 pesetas
Antonio Moragas Gallisá, 200.000 pesetas
Jorge Rubio Balaguer, 200.000 pesetas
José M.a Martorell Codina, 200.000 pesetas
Juan Oliver Sallarés, 150.000 pesetas
Oriol Bohigas Guardiola, 100.000 pesetas Etcètera

El dret de cuixa.