Plaça de l'Ajuntament


Municipi:Manresa
Comarca:Bages

La casa de la vila o comunal de Manresa, construïda a mitjan segle XVIII, ha estat el lloc d'importants successos en la construcció nacional catalana, entre els quals cal destacar el fet de la crema del paper segellat durant la Guerra del Francès i la signatura de les Bases de Manresa. El primer dels esdeveniments tingué lloc quan el paper oficial que l'autoritat napoleònica va imposar per al territori ocupat, i que portava el segell de validesa del lloctinent general del regne i cunyat de Napoleó, el mariscal Joachim Murat, arribà a la ciutat el dia 2 de juny de 1808. La crema del paper significà el primer acte de revolta de la ciutat de Manresa contra l'invasor francès i va suposar, a més, la constitució de la Junta de Govern i Defensa de la Ciutat, que va jugar un important paper en el desenvolupament de la guerra. D'altra banda, les Bases de Manresa per a la Constitució Regional Catalana foren presentades davant el consell de representants de les associacions catalanistes entre els dies 25 i 27 de març de 1892, i estava inspirada en les Constitucions Catalanes prèvies al Decret de Nova Planta. Un poema de Maria-Lourdes Soler (Manresa, 1944) aconsegueix, mitjançant el gènere cal·ligramàtic, dotar d'alè poètic el procés de creació d'aquest document central en la història del país.

testing image

Cal·ligramaATENCIÓ! Aquesta imatge és una còpia del cal·ligrama original digitalitzada en format JPEG, per a veure la còpia al tamany original fes clic aqui