Com un grapat de peix...


Obra:Poesia completa (p. 64)
Municipi:Badalona
Comarca:Barcelonès

testing image

Com un grapat de peix

us ofereixo els versos

feu compte, no se us passin

a les mans, que són pescats

amb ham de mitja mosca.