testing image

Ja de grans, l'any 1929, i sense necessitat que ens vigilessin, vàrem veure les il·luminacions dels palaus de l'Exposició Internacional de Barcelona. Cada nit enjoiaven la muntanya de Montjuïc. Encara que en visitar l'Exposició havíem vist de prop les il·luminacions diverses vegades, feia molt més bonic veure-les de lluny amb la perspectiva que dóna la distància. A més no ens havíem de moure de casa... Aquells reflectors que es projectaven cap al cel, darrera del Palau Nacional, humorísticament els anomenaven els dits d'en Foronda. Eren com un gran ventall que feia dosser als edificis dels palaus. Junt amb les fonts lluminoses que va projectar amb gra encert l'enginyer català Carles Buïgas, foren l'admiració de tothom.