Peníscola s'ha de veure des de terra...


Obra:Aigua de mar (p. 615-616)
Municipi:Peníscola

testing image

Peníscola s'ha de veure des de terra, des de l'interior, certament, però és del mar estant que se'n pot tenir una inoblidable impressió de conjunt. El roc sobre el qual està edificat el castell forma un espadat gairebé vertical d'una incisió orgullosa i esvelta. És des del mar que hom té la sensació de trobar-se, malgrat els segles d'història abandonada i morta, davant d'un document arquitectònic ple de vida, d'una força i d'un vigor fora de l'esllanguiment corrent — encara existent.

Passàrem per sota mateix de l'espadat i navegant una mica més cap al sud arribàrem a l'entrada del portet en construcció de Peníscola, situat a migdia de la població, redossat sota la muralla, el poble i el castell. Seguint l'alterosa escullera que el tanca a llevant, arribàrem fins al fons del port i fondejàrem entre les embarcacions de pesca. Peníscola és un petit port dedicat a aquesta activitat: hi ha vaques i trainyeres i un o altre pescador petit.

La navegació de l'espadat sobre el qual està edificat el castell fa una gran impressió. Quan us trobeu, ja situats al port, amb la visió que ofereix Peníscola des de migdia amb l'espectacle de les muralles, el poblet blanc i més aviat miserables que aflora sobre d'elles i el castell que forma la part alta de la pinya del conjunt, la impressió és també molt viva. Hi ha una cosa que us entra pels ulls de seguida: el color de les pedres de les muralles i el castell — el prodigiós color d'or vell dels carreus de la part de ponent, els segles i segles de sol que hi ha batut amb l'habitual indiferència. Vist des del sud, aquest és l'espectacle meravellós que, de Peníscola, n'han tret els terrícoles — i els turistes.