Montserrat, mà de tot roc blau...


Comarca:Bages

testing image

Montserrat, mà de tot roc blau

perfilant su'l cel la nau

de nostra terra endolada.

 

Mà Santa, boires amunt

ungeix la pàtria i el món

de puresa immaculada!

 

Ungeix, Verge, nostre front

i renta'l de tot afront

per quan l'aurora enardida

 

als teus pals, que res no abat,

pengi el flam alliberat

de la terra redimida!