testing image

VIII

 

Escales de cargol

 

Aquest ull de l'escala és un ull d'huracà,

vertigen pur,

caiguda al buit,

espiral que arremolinadament

sembla perforar l'escorça de la terra.

És un ull hipnòtic:

fascina, domina, atreu,

crida cap avall,

fa baixar disciplinadament,

gira que gira al voltant del seu centre.

Té la impecable autoritat de la geometria,

la implacable autoritat de l'esglai,

la impagable autoritat de la bellesa.

I mentre anem baixant ell puja,

cada vegada més amunt,

nosaltres més serens com més a prop de terra

i ell més huracanat com més a prop del cel.