In memoriam


Obra:Encens i mirra (p. 55)

testing image

In memoriam


Davant del sepulcre del rei En Jaume I el Conqueridor.

 

Aquí dormen les cendres augustes de l'alt rei En Jaume.

Oh poble fidel

acata la testa, els genolls flecta, i ora:

Pare nostre qui estau en el Cel...

 

D'Aragó, Rosselló, Catalunya, Mallorca i València,

claríssim estel;

senyor de llurs pobles, de llur gent monarca.

Pare nostre qui estau en el Cel...

 

Capitost dels estols de la terra, ardit i invencible,

novell Israel;

heroi de les gestes més altes, nostrades.

Pare nostre qui estau en el Cel...

 

Braç i bran de la Pàtria que eixamplava esforçat i fulmínic

pel camp infidel :

Oh ribes del Xúquer, Maylorques daurades!

Pare nostre qui estau en el Cel...

 

Patriarca de nostra nissaga, espill de ses gèneres;

puríssima rel

de la Catalunya senyora i majora.

Pare nostre qui estau en el Cel...

 

Enemics assolaren la terra i encara la baten;

en beire de fel

abeura sos llavis. El calze aparteu-li.

Pare nostre qui estau en el Cel...