De la Vila del Vendrell


Obra:Lloc (p. 37)
Indret:La Rambla
Municipi:El Vendrell

testing image

De la Vila del Vendrell

 

A Jaume Carner

Adéu, vila regalada,

adéu, vila del Vendrell,

que fas una olor mesclada

de garrofa i vi novell.

 

Vibren cases blanquinoses,

sota el dia solellós;

beuen les eugues, calmoses,

en els vells abeuradors.

 

Cremen marges i vessanes;

les veremes seran bones,

fa l'abella, zumzejant.

 

I encabides en tartanes,

a berenes van les dones,

cap a mar, sotraquejant.