El patge Jonàs flaqueja camí de Santa Maria de la Serra


Obra:Marsal de Farrera (p. s.p)
Municipi:Farrera

testing image

El patge Jonàs flaqueja camí de Santa Maria de la Serra

Quin animal, quin rèptil de pissarra

té aquesta carn en forma de teulada?

De quin naufragi, de quin mar provenen

les nostres pobres restes en el ventre

acollidor al fons d'aquesta vall?

A quina platja estranya entre muntanyes

hem avarat, suspesos com borralls

de neu, per dur a quin estable buit

el branc de la moixera, tot vermell

per comptes de la mirra, l'or, l'encens?

Vinc a complir allò que vaig prometre

i res no sembla el que m'havíeu dit.