Serradores del Pallars Sobirà


Municipi:Farrera

testing image

Serradores del Pallars Sobi

 

Per als Amics del Centre d'Art i Natura de Farrera


De Farrera a les terres d'Isavarre,

passant pel Roc d'en Pàrrec i Juverri,

de Garrabea a les canals d'en Ferri,

de Baiarri al solà de Ginestarre...

 

del Roc del Farrastal a Bonestarre,

del riu d'Àrreu als rics salins de Gerri,

de les Bordes de Burg fins ran d'Esterri,

de Sorpe o Surp al ronc Barranc d'Unarre...

 

roda que roda de l'Orri a Lladorre,

d'Estanyardo i Sarredo fins a Surri,

d'Arrós a Salibarri i a Llavorre...

 

de Berrós i Cardedo fins a Asnurri,

de Romadriu i Renadiu a Sorre,

serren les serres de Sarroca i Llurri.