L'asperger de Guimerà


Obra:Rondalles (p. 643-644)
Indret:Església
Municipi:Guimerà
Comarca:Urgell

testing image

L'asperger de Guimerà

Lo rector de Guimerà, segons se diu, fou acusat per la mala llengua d'unes velles malvolentes de la parròquia davant lo senyor bisbe de que los diumenges abans de la missa major feia els asperges sense aigua. Lo senyor bisbe l'envià a buscar i ell, humilment i abaixant lo cap, prometé l'esmena.

Lo diumenge següent, a l'hora de l'ofici, abans de sortir de la sagristia, donà un cop d'ull a la iglésia, i vegé que les velles acusadores s'havien posat en primer lloc, assegudes en los escalons del presbiteri, per veure si complia la promesa, o millor diríem, si la reprimenda havia aprofitat. Ell, quina en fa! Barreja oli amb l'aigua i, tot espargint, anava dient:

Asperger de Guimerà,
si no s'hi coneix avui,
s'hi coneixerà demà.