La Plaça de Sant Roc...


Obra:El jardí de la boira (p. 96)
Comarca:Urgell

testing image

La plaça de Sant Roc, on paren el mercat dels dimarts, va des dels porxos de ca 1'Esquius, fins a la vora de 1'Ajuntament. És un carrer botifarrat que ja he vist canviar de fisonomia, almenys tres vegades. S'hi troben els comerços tradicionals del poble i encara perduren cal Victorio, la Perla, cal Carreres...