Bellpuig és la població d'Urgell que més ciutadeja.


Comarca:Urgell

testing image

Bellpuig és la població d'Urgell que més ciutadeja. A la senzillesa en ses costums com en les demés del país, hi ajunta el tenir ferrocarril, l'estar creuat de carreteres i el tenir monuments històric d'inestimable valor.

La joia més hermosa que es guarda és la panteó de marbre a on descansen los ossos dels Ducs de Cardona; fou construït o col·locat segons resa la inscripció en el

MENS VIII DIEB VI ANN MDXXII

Del castell feudal de l'esmentat senyor Duc de Cardona en queden sols unes elegants arcades que s'alcen airoses entre les runes del castell.

Lo convent mereix un viatge com molts i molts devots del bon gust, li han fet. No entraré a donar-ne detalls per ser a dotzenes les publicacions que els han donat, havent-se publicat també amb moltes il·lustracions fotografies molt interessants, dels claustres i arcades del pati, que en són molt dignes aixís com atrevida l'escala de cargol i el lavabo proper al refectori.

Actualment se van restaurant ses dependències amb una constància que diu molt a favor de la zelosa comissió que n'està encarregada, i que sapigué arrancar-ho de les grapes d'un d'aqueixos dèspotes que amb sos diners es creuen autorisats per fer desaparèixer los gloriosos records d'un poble.

Quan estigui del tot restaurat se'n farà entrega als Paüls que donaran la 1a i 2a ensenyança.