La porta exterior del claustre...


Obra:La ciutat de l'oblit (p. 777)
Municipi:Lleida
Comarca:Segrià

testing image

La porta exterior del claustre és la denominada dels Apòstols, per bé que al llarg dels segles ha estat igualment coneguda com a porta del Judici, per causa de l'escena bíblica del judici final que té representada en el timpà. Pocas rivales ha debido tener en la historia del Arte, sentenciava en 1910 Roca i Florejachs, que argumentava la seva agosarada afirmació en l'elegància d'aquesta porta apostòlica o judicial, en la combinació dels seus ornaments, en l'originalitat de les seves motllures, en la fino dels seus detalls, en el seu to general.