Un cop donada la volta als absis...


Obra:La ciutat de l'oblit (p. 741-742)
Municipi:Lleida
Comarca:Segrià

testing image

Un cop donada la volta als absis, ja en l'altre costat de fàbrica, l'equivalent simètric de la porta anteriorment comentada és la porta de l'Anunciata, que es diu com es diu per causa de tenir esculpida una inscripció en caràcters gòtics, que reprodueix la salutació de l'arcàngel: Ave Maria gratia plena... Popularment, i almenys durant l'edat mitjana, era coneguda com porta de les Núvies, perquè era l'accés obligat al temple de les donzelles que anaven a casar-s'hi. Era costum que el dia de les noces, la futura esposa pugés a cavall per la costa de Sant Joan, fins a davant de la mencionada portalada, davant mateix del palau del bisbe, punt en què l'afortunada descavalcava i accedia a l'interior de la catedral, on l'esperaven el nuvi emocionat i un esperançador devenir de besos i anissos. És clar que l'anterior privilegi no era permès a tothom i un acord del consell general de febrer de 1373 establia el requisit mínim d'una dot de cent lliures, per poder fer l'entrada triomfal i ritual a través de la porta o portal de les núvies (riques). No tan fastuosa era la recepció a les maridades reincidents, ja que les vídues que repetien l'experiència matrimonial estaven obligades a acudir a Santa Maria a punta de dia, mesura que es prenia per protegir les contraents de segones núpcies dels tradicionals esquellots i altres escarnis.