La pubilla, el pubill, la geganta, el gegant...


Obra:Minorisa aeterna (p. 20)
Indret:Sobre-roca
Municipi:Manresa
Comarca:Bages

El carrer de Sobre-roca fou una de les artèries més importants de la Manresa medieval. Avui en dia, l'envolta un dels barris més populars de la població, que ha sabut canviar amb el temps i convertir-se en lloc d'acollida dels nous ciutadans que han arribat a la ciutat en els últims anys. Escau llegir-hi aquest poema de Maria-Lourdes Soler, al bell mig del carrer o bé a l'inici, al xamfrà de la Baixada dels Drets, a tocar de l'antiga torre medieval de la muralla.
testing image

La pubilla, el pubill, la geganta, el gegant
es van acostant.
A la placeta dels Drets
-exempts de burots-
tomben, amb majestat, trepitjant orgullosos
el dintell de l'antic Portal de Sobre-roca. Torre medieval. Frescor acollidora.
Carrer de Sobre-roca,
el seu carrer, de sempre, preferit.
De tostemps, obertura de la festa
-ritual druídic-
Recorregut llarg -carrer de sant Miquel avall,
Born de cap a cap, Muralla amunt, Joc de la Pilota avall. Les hospitalàries, vastes, ombrejades voltes
del consistori són a prop:
font del serpentejant llarg carrer principal,
remota via imperial; antic camí ral.
El seu carrer preferit.