L'origen dels Camps Elisis...


Obra:La ciutat de l'oblit (p. 362)
Municipi:Lleida
Comarca:Segrià

testing image

L'origen dels Camps Elisis, aquesta illa de verd enmig d'un oceà d'asfalt —una península, si considerem l'actualment recuperada proximitat del gerd vessant riberenc—, a la qual pot accedir-se com qui diu només acabar d'arribar a l'altre cap del pont vell, es remunta a l'equador del segle passat. Corria l'any 1848 quan al Jefe Superior Político de la Povincia, senyor Pedro de Bardaxí, se li va acudir d'aprofitar el solar que havia de deixar expedit la demolició de la mitja lluna de Cappont. La fortalesa avançada confrontava amb una remarcable extensió arbrada, que sovint havia estat ja en aquella època escenari de desfilades militars, curses hípiques i pedestres, així com tota classe d'actes públics festius i polítics. En 1854, el regidor Ramon Porquerol, que desmentia el seu cognom amb una tendència acusada a l'endreça i la urbanitat, proposava al consistori la tala de la frondosa albereda i el traçat d'un paseo de buen gusto. L'ocasió per fer realitat la pensada del paer Porquerol es presentaria pocs anys més tard, quan una recent reglamentació estatal va prescriure la venda de les finques públiques conegudes com mans mortes, entre les quals es comptava el bosquet de Cappont, fins aleshores de titularitat municipal, llevat del cas que les referides propietats fossin destinades a jardins comunitaris. Així que, a fi i efecte de salvar els esmentats terrenys de la desamortització, va ser dibuixat de pressa i corrents un projecte de parc públic.